Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Naisc Úsáideacha


Iarratas ar thacaíocht tithíochta sóisialta - Nasc

Eolas do Shaoránaigh - www.citizensinformation.ie/ga 

An Roinn Coimirce Sóisialaí - Nasc

Oifigigh Leasa Pobail - https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/cb07d7-supplementary-welfare-allowance-swa-list-of-offices-administering-swa/  

Forlíonadh cíosa - www.citizensinformation.ie/ga/social_welfare/social_welfare_payments/supplementary_welfare_schemes/rent_supplement.html 

An Plean/An Clár um Chóiríocht don Lucht Taistil - Nasc 

Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta - www.icsh.ie 

An Roinn Coimirce Sóisialaí – Íocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúla 

https://www.citizensinformation.ie/ga/social_welfare/social_welfare_payments/supplementary_welfare_schemes/exceptional_needs_payments.html 

An Bord Um Thionóntachtaí Cónaithe - www.rtb.ie 

Rialacháin Tithíochta (Caighdeáin do Thithe ar Cíos) 2008 [Housing (Standard for Rented Houses) Regulations 2008] - www.irishstatutebook.ie/eli/2008/si/534/made/en/print 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide -  https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-comhshaoil-aeraide-agus-cumarsaide/

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha