Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Éadálacha Tithíochta - Léiriú Spéise


Is féidir le Comhairle Contae Mhaigh Eo réadmhaoin oiriúnach a cheannach, mar chuid den tithíocht shóisialta a sholáthraíonn sí, nuair a chuirtear ar tairiscint iad lena ndíol.

Nuair a cheannaíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo réadmhaoin, tá sí faoi réir threoirlínte na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a bhaineann le srianta ar éadálacha tithíochta d’fhonn a sheachaint tionchar iomarcach a imirt ar an margadh tithíochta príobháidí, a sheachaint dul in iomaíocht le ceannaitheoirí céaduaire nó le héadálacha ag daoine aonair nó teaghlaigh phríobháideacha eile san áireamh.

Ba cheart go mbainfeadh Éadálacha Tithíochta luach ar airgead amach agus ba cheart iad a mheasúnú in aghaidh treoirlínte maidir le costas.

Thug Comhairle Contae Mhaigh Eo foirm um Léiriú Spéise isteach inar féidir le húinéirí réadmhaoine sonraí bunúsacha faoina réadmhaoin a uaslódáil más mian leo go ndéanfaidh Comhairle Contae Mhaigh Eo machnamh ar an réadmhaoin seo a cheannach.  Is féidir teacht ar an bhfoirm um Léiriú Spéise anseo.

Mura bhfaigheann úinéir réadmhaoine aitheantas/cinneadh ar a léiriú laistigh de 7 lá oibre, seol ríomhphost, le do thoil, chuig houseacquisitions@mayococo.ie 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha