Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo

Ealaíona


Fáilte chuig Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Tá an tSeirbhís Ealaíon freagrach as seirbhísí a thacaíonn le cúrsaí ealaíon i Maigh Eo a fhorbairt agus a chur ar fáil. Cuirimid romhainn na healaíona a chur ar fáil agus agus a chur in oiriúint don uile duine. Tá ard-chaighdeán, inrochtaineacht, cuimsitheacht, agus luach fadtéarmach ina mbunluachanna le gach a ndéanann an tSeirbhís. Cuimsíonn an tseirbhís na gnéithe a leanas: soláthar eolais, cur chun cinn na n-ealaíon, soláthar comhairle, reáchtáil clár agus ceapadh beartas. Tagann gach saghas ealaíon faoina scáth: ceol, na hamharcealaíona, litríocht, drámaíocht, damhsa, scannánaíocht, ealaíona pobail agus ealaín phoiblí.

Oibríonn an tseirbhís le breis is 300 grúpa pobail gach bliain, agus téann sí i gcion go díreach ar an mbreis is 125,000 duine a fhreastlaíonn ar na himeachtaí go léir atá eagraithe nó maoinithe ag an tSeirbhís Ealaíon.

 

Roghnaigh catagóir thíos le tuilleadh a fhoghlaim faoi Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo.
Arts News

Arts NewsletterMayo Arts Service

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha