Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo

Beartais Ealaíon agus Cáipéisí


Plean Straitéiseach Chomhairle Contae Mhaigh Eo

i ndáil leis na hEalaíona, 2018 - 2022

Tá dearcadh an phlean straitéisigh seo i ndáil leis na healaíona fréamhaithe i misean foriomlán Chomhairle Contae Mhaigh Eo mar atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach, 2015-2019:

Infheistíocht inár Muintir.

ÁR MISEAN

‘Leas agus caighdeán beatha mhuintir agus phobail Chontae Mhaigh Eo a fheabhsú, agus cur le tarraingteacht an Chontae mar áit chun cónaí ann, oibriú ann, cuairt a thabhairt air, infheistíocht

a dhéanamh ann agus taitneamh a bhaint as.’

 

AGUS IS Í AN FHÍS ATÁ AGAINN DO MHAIGH EO

‘Contae atá inbhuanaithe, cuimsitheach, rathúil agus bródúil.’

 

I GCOMHTHÉACS NA SEIRBHÍSE EALAÍON, CIALLAÍONN SÉ SIN:

‘Go n-oibreoimid leis an gComhairle Ealaíon agus le gníomhaireachtaí ábhartha reachtúla agus deonacha, agus le pobal bríomhar na n-ealaíon seo againne,

lena chinntiú go soláthraítear rochtain fhóinteach ar na healaíona agus deiseanna rannpháirtíochta iontu dár saoránaigh go léir'.

Plean Straitéiseach Chomhairle Contae Mhaigh Eo i ndáil leis na hEalaíona 2018 - 

Mayo County Council Strategic Arts Plan 2018-2022 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha