Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

Bunaíodh ár n-oifig, atá lonnaithe i bhfoirgnimh Chomhairle Contae Mhaigh Eo, i mí na Samhna 2004 agus tá sí á bunmhaoiniú ag Spórt Éireann. Is é an aidhm atá againn rannpháirtíocht i ngach spórt a mhéadú agus a chinntiú go mbaintear an leas is fearr as áiseanna agus acmhainní áitiúla. Cuirimid an spórt mar chaitheamh aimsire chun cinn i measc gach duine den phobal agus chomh maith leis sin, tá muid páirteach i réimse tionscadal agus clár ar fud Mhaigh Eo a spreagann daoine le bheith gníomhach. Tá trí mhórfheidhm againn i dtreo ár spriocanna a bhaint amach; Eolas a scaipeadh, Oideachas a chur ar fáil agus Ár bPlean Straitéiseach a Chur i bhFeidhm

News

Register your club

If you would like to register your club with Mayo Sports Partnership OR change the main contact details for your club please download the Club Registration Form

Contact us

Address: Community & Enterprise
Mayo County Council,
Castlebar, Co. Mayo
Telephone: 094 9064360
Email: msp@mayococo.ie

Sports PartnershipSocial Media Channels

Mayo Sports PartnershipNewsletter Signup

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha