Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Déan íocaíocht

Fíneálacha Tráchta

Íoc fineáil tráchta ar líne, ag oifigí na Comhairle nó ar an nguthán

Íoc ar líne Bealaí Eile Íocaíochta

Ceadúnas Madraí

Is gá ceadúnas a bheith agat le haghaidh gac madra atá agat. is féidir ceadúnais a athnuachan anseo.

Íoc ar líne More information

Rátaí

Bíonn rátaí le híoc ar áitribh thráchtála nó thionsclaíochta a ndearnadh luacháil orthu chun críche luachála.

Tuilleadh eolais

Mótarcháin

Íoc do cháin ar líne nó féach ar an rannóg mótarchánach ar an suíomh seo le haghaidh tuilleadh eolais

Íoc ar líne Tuilleadh eolais

Iasachtaí

Cliceáil chun tuilleadh eolais a fháil faoi íocaíochta

Tuilleadh eolais

Cíos

Cén chaoi do chíos a íoc trí scéimeanna tithíochta sóisialta Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Tuilleadh eolais

Fíneálacha Bruscair

Cion atá ann bruscar a fhágáil nó a chaitheamh in áit phoiblí ar féidir fíneáil €150 a ghearradh ina leith ar an láthair nó fíneáil uasta €3,000 a ghearradh ina leith trí imeachtaí sa Chúirt Dúiche.

Tuilleadh eolais

NPPR

Íoc NPPR ar líne nó téigh chuig leathanaigh na rannóige airgeadais le haghaidh tuilleadh eolais.

Íoc ar líne Tuilleadh eolais

Córais Chóireála Fuíolluisce

Cláraigh agus déan íocaíocht ar líne le haghaidh Córais Chóireála Fuíolluisce.

Íoc ar líne

WEEE

Eagraíocht neamhbhrabúis é WEEE atá tiomanta do sheribhís éifeachtach a chur ar fáil dár mbaill.

Cláraigh ar líne
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha