Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Comhshaol, Athrú Aeráide & Talmhaíocht


Is é an príomhaidhm atá againn ná timpeallacht shaibhir nádúrtha Mhaigh Eo a chaomhnú agus a fheabhsú.

Tá muid freagrach as bainistiú dramhaíola, bearta monatóireachta agus forfheidhmithe comhshaoil, iniúchadh agus rialú truaillithe maille le huisce dromchla i gContae Mhaigh Eo a chaomhnú. Cuirimid tacaíocht ar fáil do phobail trí chláracha oideachais agus feasachta.

Tá an t-athrú aeráide ag cur isteach ar an saol laethúil de réir a chéile agus de réir fianaise, is ag dul i ndéine a bheidh imeachtaí adhaimsire san am atá romhainn. Mar chomhairle, tá muid ag obair ar son ár bpobail ar fad chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus tá Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide do réigiún Thiar Thuaidh na hÉireann lonnaithe i Rannóg Comhshaoil againn i gCaisleán an Bharraigh.
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha