Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oidhreacht agus Caomhántas

Oidhreacht agus Caomhántas


Más mian leat clárú dár liosta postála le go gcoinneofar ar an eolas thú faoin nuacht is deireanaí agus imeachtaí ag teacht aníos, seol ríomhphost chuig an Oifig Oidhreachta

Fáilte chuig Oifig Oidhreachta Mhaigh Eo, a bhfuil sé mar aidhm aige bród, ómós agus taitneamh as gach gné d’oidhreacht Mhaigh Eo. 

An Oifig Oidhreachta;

  • Ardaíonn feasacht ar oidhreacht Mhaigh Eo, trí fhoilseacháin, seimineáir, cainteanna agus ceardlanna i measc rudaí eile.
  • Cabhraíonn le pobail agus le daoine aonair tionscadail oidhreachta a phleanáil agus a chur i gcrích bunaithe ar a gceantar áitiúil.
  • Cuireann eolas agus comhairle ar fáil ar gach gné den oidhreacht.
  • Déanann taighde, bailíonn agus cuireann sonraí oidhreachta i dtoll a chéile.

Faoin Acht Oidhreachta (1995), titeann na réimsí seo a leanas faoi shainmhíniú na hoidhreachta: 

Leachtanna; Rudaí Ársa; Rudaí Oidhreachta; Oidhreacht Ailtireachta; Flóra, Fána; Gnáthóga Fiadhúlra; Tírdhreacha; Muirdhreacha; Báid Bhriste; Geolaíocht; Gairdíní agus Páirceanna Oidhreachta; Uiscebhealaí I.ntíre 

Príomhchuspóir is ea a bheith ag obair le Fóram Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo chun Plean Oidhreachta agus Bithéagsúlachta Contae a ullmhú agus a fheidhmiú. 

Más mian leat clárú dár liosta postála le go gcoinneofar ar an eolas thú faoin nuacht is deireanaí agus imeachtaí ag teacht aníos, seol ríomhphost chuig an Oifig Oidhreachta




Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha