Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Airgeadas

Airgeadas

Tá an Rannóg Airgeadais freagrach as bainistiú, rialú agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar acmhainní airgeadais na Comhairle. Déanann muid é seo trí phleanáil airgeadais, bailiúchán ioncaim agus bainistiú ciste. I measc na bhfeidhmeanna atá againn tá ullmhúchán an Bhuiséid Bhliantúil agus an Ráitis Airgeadais Bhliantúil. Gnéithe eile dár gcuid oibre ná airgead a bhailiú atá dlite don Chomhairle agus íoc as earraí agus seirbhísí a sholáthraítear don Chomhairle


Cáipéisí Airgeadais

Click to View

Iasachtaí Tithíochta

Click to View

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí

Click to view

Rátaí Tráchtála

Click to view

An Príomh-Chlár Creidmheasa

Click to view

Cuntais Iníochta

Click to view

Soláthar

Click to view

Réiteach Fiachais

Click to view

Fógraí Poiblí

Fógraí Poiblí

Déan teagmháil linn

Click to view
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha