Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

1-31 Bealtaine

Tar Abhaile go Maigh Eo 2024

Cuir isteach imeacht


Beidh an fhéile Tar Abhaile go Maigh Eo ar siúl i rith mhí na Bealtaine, agus béim inti ar imeachtaí a spreagann ár nDiaspóra taisteal abhaile chuig an gContae le linn na míosa. It is a competitive grant process.

Próiseas deontais iomaíoch é seo agus ní féidir a dheimhniú go gcuirfear maoiniú ar fáil le haghaidh gach féile nó imeacht a shásaíonn na critéir cháilitheachta íosta. Ní cháilíonn eagraíochtaí tráchtála, eagraíochtaí brabúis ná eagraíochtaí náisiúnta don chistiú seo. Tá an ciste teoranta agus déanfar measúnú ar gach iarratas incháilithe in aghaidh na gcritéar a leagtar amach sna treoirlínte maidir leis an gclár.

Ionas go ndéanfar a n-iarratas a chur san áireamh le haghaidh maoinithe, caithfidh iarratasóirí an méid seo a leanas a thaispeáint:

  • Go bhfuil imeacht beartaithe a dhíríonn ar Dhiaspóra Mhaigh Eo a spreagadh le teacht abhaile
  • Gur féidir a léiriú go bhfanfaidh líon íosta daoine thar oíche mar gheall ar an bhféile nó an imeacht
  • Go mbeifear in ann an fhéile nó an t-imeacht a chur ar siúl ar líne sa chás gur gá srian a chur leis an imeacht fisiciúil

Cén cineál eagraíochtaí nach féidir cur isteach air?

Eagraíochtaí Tráchtála, Eagraíochtaí Brabúis agus Eagraíochtaí Náisiúnta

Déan iarratas go díreach le: Cistiú Deontais Tar Abhaile go Maigh Eo, An Oifig Cumarsáide, Comhairle Contae Mhaigh Eo, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo nó ar ríomhphost chuig hometomayo@mayococo.ie

Foirm Iarratais_Tar Abhaile go Maigh Eo 2024

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha