Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí

Oifig na Gaeilge


Is údar mór bróid dúinn gur contae Gaeltachta é Maigh Eo a bhfuil pobal beomhar labhartha Gaeilge ann. Déanann ár n-oifig úsáid na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn sa chontae agus cabhraíonn sí le forbairt agus le cur i ngníomh beartas dátheangach an Údaráis Áitiúil.

Tá ceantair Ghaeltachta Iorrais, Acla, agus Thuar Mhic Éadaigh ag cur thar maoil le seanchas, scríbhneoireacht, ceol, suíomhanna stairiúla agus seandálaíocha.  Tá muid tiomanta do chosaint oidhreacht uathúil theangeolaíoch an Chontae agus do chur chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht.

Tá pobal suntasach labhartha Gaeilge ann i Maigh Eo taobh amuigh de na ceantair Ghaeltachta, agus tacaímid leo an Ghaeilge a chothú ar fud an chontae.

Má tá eolas á lorg faoi chúrsaí Gaeilge i Maigh Eo, ní gá ach clicéail ar na naisc atá le fáil ar ar leathanach seo.
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha