Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oifig na Gaeilge

Naisc Úsáideacha


Oifigigh Pleanála Teanga Ghaeltacht Mhaigh Eo

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla info@acaill.com

Gaeilge Iorrais www.gaeilgeiorrais.ie/

Gaeilge Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh https://www.cdsteo.ie/pleanail-teanga

 

Naisc Úsáideacha d'Fhoghlaimeoirí

Foras na Gaeilge - www.gaeilge.ie 

P.E.I.G. Information hub for the Irish Language - www.peig.ie 

Easy Irish - www.rte.ie/easyirish 

Daltaí na Gaeilge - www.daltai.com 

Beginner's Blas - www.bbc.co.uk/northernireland/irish/blas/education/beginnersblas 

Nua Léargais - www.nualeargais.ie 

Bitesize Irish Gaelic - www.bitesizeirishgaelic.com 

Talk Irish - www.talkirish.com 

Transparent Language - www.learn-irish-language-software.com 

Computer Assisted Practice for Irish Language Learners - www.llas.ac.uk/sites/default/files/materialsbank/mb049/ 

Digital Dialects - www.digitaldialects.com 

Vifax - www.nuim.ie/language/vifax/ 

 

Foclóirí agus Acmhainní Gramadaí

New English Irish Dictionary - www.focloir.ie 

Foclóir Gaeilge-Béarla - www.teanglann.ie 

Téarma - www.tearma.ie 

Irish Dictionary Online - www.irishdictionary.ie 

An Foclóir Beag - www.csis.ul.ie/focloir 

Freagra - www.freagra.net 

Aistear - www.aistear.ie 

 

Naisc Úsáideacha do Thuismitheoirí 

Glór na nGael https://www.glornangael.ie/

Gaeloideachas gaeloideachas.ie/

Tuismitheoirí na Gaeltachta www.tuismitheoiri.ie/

 

Naisc Úsáideacha do Dhaoine Óga 

P.E.I.G. Mol Eolais - www.peig.ie 

Raidió Rí Rá - www.rrr.ie 

U.I.S.C.E - www.uisce.ie 

Ógras - www.ogras.ie 

 

Nuachtáin agus Irisí ar Líne 

Tuairisc  www.tuarisic.ie 

Nós nos.ie

The Irish Times - www.irishtimes.com/culture/treibh 

Meon Eile meoneile.ie

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha