Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oifig na Gaeilge

Scéimeanna Maoinithe


Foras na Gaeilge 

Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ar fáil le haghaidh tograí teanga éagsúla le linn na bliana.  I measc scéimeanna an Fhorais tá Scéim na bhFéilte, Scéim na gCamapaí Samhraidh (a reáchtáiltear taobh amuigh den Ghaeltacht) agus an Scéim Tacaíochta Gnó (a chlúdaíonn comharthaí agus nithe eile).

Tá sonraí na scéimeanna uile le fáil ag an nasc thíos:

www.forasnagaeilge.ie/sceimeanna-maoinithe/

Muintearas

Riarannn Muintearas Scéim na gCampaí Samhraidh tría dtugtar tacaíocht airgid do chamapí samhraidh a reáchtáiltear sa Ghaeltact.

muintearas.com/

Ealaín na Gaeltachta

Tá roinnt scéimeanna maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta, ina measc sin an Scéim Sparántachta d'Ealaíontóirí agus Scéim Oíche Chultúir. Tuilleadh eolais ar fáil ag:

https://ealain.ie/tacaiocht-ata-ar-fail/

 

 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha