Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oifig na Gaeilge

Eagraíochtaí Gaeilge i Maigh Eo


Oifigigh Pleanála Teanga Ghaeltacht Mhaigh Eo

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla info@acaill.com

Gaeilge Iorrais www.gaeilgeiorrais.ie/

Gaeilge Dhúiche Sheoigheach agus Thuar Mhic Éadaigh https://www.cdsteo.ie/pleanail-teanga

Comharchumainn agus Eagraíochtaí Teanga

Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo

Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo. 
Halla an Phobail 
Tuar Mhic Éadaigh 
Clár Chlainne Mhuiris 
Co. Mhaigh Eo 
 
www.tourmakeady.ie 
Fón: 094 9544 295 

Rphost: eolas@tourmakeady.com 

Comhar Dhún Chaocháin 

Comhar Dhún Chaocháin 
An tSeanscoil 
Ceathrú Thaidhg 
Béal an Átha 
Co. Mhaigh Eo 
Fón: 097 88082 
Rphost: dunchaochain1@gmail.com 

Comharchumann Deirbhile 

Ionad Deirbhle 
Eachléim 
Béal an Mhuirthead 
Co. Mhaigh Eo 
Fón: 097 85727/28/90  
Rphost: comhardeirbhile@gmail.com 

Comhlacht Forabartha Áitiúil Acla 

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla 
Áras Forbartha Acla 
Caol 
Acaill 
Co. Mhaigh Eo 
www.acaill.com 
Fón: 098 43292  
Rphost: info@acaill.com 

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge 

Cuireann Togra Mhaigh Eo réimse cuimsitheach de sheirbhísí ar fáil do phobal Mhaigh Eo, ar nós campaí samhraidh, ranganna, drámaíocht agus cúrsa dioplóma. Spreagann Togra Mhaigh Eo grúpaí eile chun gnímh ar son na teanga.
 
Togra Mhaigh Eo 
Conradh na Gaeilge 
Sráid Ellison 
Caisleán an Bharraigh 
Co. Mhaigh Eo 
www.conradhmhaigheo.ie 
Fón: 094 9022 444  
Ríomhphost: eolas@conradhmhaigheo.ie 

Gnó Mhaigh Eo 

Cuireann Gnó Mhaigh Eo seirbhísí aistriúcháin, comhairleacha agus tacaíochta ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid ina ngnó. Is é Gnó Mhaigh Eo an cheanneagraíocht le haghaidh scéim na mBaile Seirbhíse Gaaeltachta i gCaisleán an Bharraigh agus i mBaile an Róba.
 
Gnó Mhaigh Eo 
An Chéad Urlár 
An Stuara 
An Phríomhshráid 
Caisleán an Bharraigh 
Co. Mhaigh Eo 
www.gnomhaigheo.ie 
Fón: 094-9010140  
Ríomhphost: gno@gnomhaigheo.ie 

Ógras 

Eagraíocht Ghaeilge don Óige is ea Ógras, a reáchtálann clubanna óige fud fad na tíre, Maigh Eo san áireamh.  Eagraímid imeachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta araon. 
 
Ógras 
6 Sráid Fhearchair 
Baile Átha Cliath 
www.ogras.ie 
Fón: 091 564 376 nó 087 927 0152 
Ríomhphost: gaillimh@ogras.ie

Coláistí Samhraidh 

Coláiste Acla   

www.colaisteacla.com 

Coláiste Mhuigheo                      

www.colaistemhuigheo.com 

Coláiste UISCE 

www.uisce.ie 

Coláiste Néifinn 

http://colaisteneifinn.com/ 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha