Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oifig na Gaeilge

Eagraíochtaí Gaeilge


Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo


Coiste Cultúr, Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo. 
Halla an Phobail 
Tuar Mhic Éadaigh 
Clár Chlainne Mhuiris 
Co. Mhaigh Eo 
 
www.tourmakeady.ie 
Fón: 094 9544 295 

Comhar Dhún Chaocháin 

Comhar Dhún Chaocháin 
An tSeanscoil 
Ceathrú Thaidhg 
Béal an Átha 
Co. Mhaigh Eo 

Fón: 097 88082 
Rphost: dunchaochain1@gmail.com 

Comharchumann Deirbhile 

Ionad Deirbhle 
Eachléim 
Béal an Mhuirthead 
Co. Mhaigh Eo 

Fón: 097 85727/28/90  

Comhlacht Forabartha Áitiúil Acla 

 
Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla 
Áras Forbairt Acla 
Caol 
Acaill 
Co. Mhaigh Eo 


www.acaill.com 
Fón: 098 43292  

Rphost: info@acaill.com 
 

Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge 

Cuireann Togra Mhaigh Eo réimse cuimsitheach de sheirbhísí ar fáil do phobal Mhaigh Eo, ar nós campaí samhraidh, ranganna, drámaíocht agus cúrsa dioplóma. Spreagann Togra Mhaigh Eo grúpaí eile chun gnímh ar son na teanga.
 
Togra Mhaigh Eo 
Conradh na Gaeilge 
Sráid Ellison 
Caisleán an Bharraigh 
Co. Mhaigh Eo 
 
www.conradhmhaigheo.ie 
Fón: 094 9022 444  

Gnó Mhaigh Eo 

Cuireann Gnó Mhaigh Eo seirbhísí aistriúcháin, comhairleacha agus tacaíochta ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid ina ngnó.
 
Gnó Mhaigh Eo 
An Chéad Urlár 
An Stuara 
An Phríomhshráid 
Caisleán an Bharraigh 
Co. Mhaigh Eo 
 
www.gnomhaigheo.ie 
Fón: 094-9010140  

Ógras 

Eagraíocht Ghaeilge don Óige is ea Ógras, a reáchtálann clubanna óige fud fad na tíre.  Eagraímid imeachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta araon. 
 
Ógras 
6 Sráid Fhearchair 
Baile Átha Cliath 
 
www.ogras.ie 
Fón: 091 564 376 nó 087 927 0152 
Rphost: gaillimh@ogras.ie
 

Údarás na Gaeltachta 

Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta.
 
Údarás na Gaeltachta 
An Áislann 
Bóthar an tSéipéil 
Béal an Mhuirthead 
Co. Mhaigh Eo 
Fón: 097 81418 
Rphost: maigheo@udaras.ie 
 

An Coimisinéir Teanga 

Tá Oifig an Choimisinéara Teanga bunaithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla mar oifig reachtúil neamhspleách a fheidhmíonn mar sheirbhís ombudsman agus mar áisíneacht ghéilliúlachta.

Is é Uachtarán na hÉireann a cheapann an Coimisinéir Teanga ar chomhairle an rialtais tar éis do Thithe an Oireachtais rún a rith ag moladh an cheapacháin. Ar an 22 Feabhra 2014 a ceapadh Rónán Ó Domhnaill ina Choimisinéir Teanga de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Tá feidhmeanna agus cumhachtaí an Choimisinéara Teanga leagtha amach san Acht agus tá neamhspleáchas iomlán aige ina ról mar Choimisinéir Teanga.

Feidhmeanna an Choimisinéara Teanga 

Cumhachtaí an Choimisinéara Teanga 

Freagrachtaí an Aire & an Choimisinéara Teanga

 

Coláistí Samhraidh 

 

Coláiste Acla   

Coláiste Eachtraíochta a gcuireann réimse leathan d'imeachtaí spóirt agus sóisialta ar fáil chomh maith le ranganna Gaeilge. Tá cláracha speisialta le haghaidh muintir rang 6, dóibh siúd atá ag staidéar don Teastas Sóisearach agus don Ard Teist, cuifear nótaí, freagraí samplacha ar fáil.

www.colaisteacla.com 

 

Coláiste Mhuigheo 

Cúrsaí Samhraidh agus Cásca dóibh siúd atá idir 10-18 i gCeathrú Thaidhg in IarThuaisceart Mhaigh Eo i mí Meithimh, Iúil agus Lúnasa.                     

www.colaistemhuigheo.com 

 

Coláiste UISCE 

Is é Coláiste UISCE an t-aon coláiste samhradh le aitheantas faighte acu ón ISA, rud a chiallaíonn go dtéann daltaí abhaile le teastais aitheanta sna heachtraí uisce. Is é an mana atá ag Coláiste UISCE ná chun gníomhaíochtaí eachtraíochta agus uisce a mhúineadh ar bhealach taitneamhach spraoiúil.

www.uisce.ie 

 

Coláiste Néifinn 

Coláiste Samhraidh nua-bhunaithe i gCaisleán an Bharraigh, ag iarraidh beocht a thabhairt don teanga taobh amuigh de na ceantair Ghaeltachta. Bíonn cúrsa A ar siúl ag deireadh mhí Mheithimh le haghaidh dóibh siúd atá idir 12-15 agus cúrsa B ar siúl ag deireadh i lár mhí Iúil dóibh siúd atá idir 15-18.

http://colaisteneifinn.com/ 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha