Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oifig na Gaeilge

Seirbhísí i nGaeilge


Tá baill foirne ann sna rannóga seo a leanas i gComhairle Contae Mhaigh Eo atá in ann seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge:

  • Cumarsáid
  • An tSeirbhís Leabharlainne (Cathair na Mart, Béal an Muirthead, Caisleán an Bharraigh, Béal Átha na Muice)
  • Oifig na gCeantar Bardasach (Baile an Róba, Caisleán an Bharraigh, Clár Chlainne Mhuiris agus Béal an Mhuirthead)
  • Pleanáil
  • Gníomhaíocht ar son na hAeráide
  • Seirbhísí Uisce
  • Clár Uisce na nÚdarás Áitiúil
  • Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

Ina theannta sin, cuireann muid raon seirbhísí eile ar fáil trí Ghaeilge faoinár Scéim Teanga agus faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha