Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Airgeadas

Comhlíonadh an Chóid Chaiteachais Phoiblí


Tháinig an Cód Caiteachais Phoiblí i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair 2013. Mar a phléitear i gCiorclán 13/13: “The Public Spending Code: Expenditure Planning, Appraisal & Evaluation in the Irish Public Service-Standard Rules & Procedures”, is é cuspóir an chóid a chinntiú go n-éiríonn leis an stát an luach is fearr a fháil ar na sócmhainní atá ar fáil dó.

Tá sé de dhualgas ar Údaráis Áitiúla agus ar na comhlachtaí ar fad a fhaigheann maoiniú poiblí ceanglais an Chóid a chomhlíonadh. Éilítear ar gach Údarás próiseas Dearbhaithe Cáilíochta a chur i gcrích agus tuarascáil bhliantúil a shíníonn an Príomhfheidhmeannach a fhoilsiú.

Anseo thíos tá na Tuarascálacha Dearbhaithe Cáilíochta faoin gCód Caiteachais Phoiblí ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo le haghaidh na mblianta 2017, 2018, 2019, 2020 agus 2021

An Cód Caiteachais Phoiblí – Tuarscáil Dearbhaithe Cáilíochta 2021

An Cód Caiteachais Phoiblí – Tuarscáil Dearbhaithe Cáilíochta  2020

An Cód Caiteachais Phoiblí – Tuarscáil Dearbhaithe Cáilíochta 2019

An Cód Caiteachais Phoiblí – Tuarscáil Dearbhaithe Cáilíochta 2018

An Cód Caiteachais Phoiblí – Tuarscáil Dearbhaithe Cáilíochta 2017

Soláthairtí de Bhreis ar €10 milliún

I rith 2021, bhí soláthar amháin ann de bhreis ar €10 milliún. Tugtar sonraí an tsoláthair sin anseo:

An Cód Caiteachais Phoiblí – Soláthar de Bhreis ar €10m i rith 2021

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha