Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Airgeadas

Soláthar


Ráiteas Misin an tSoláthair

“A chinntiú go bhfeidhmíonn feidhm soláthair Chomhairle Contae Mhaigh Eo de réir an dea-chleachtais mar a phléitear i gCreat Beartais an tsoláthair phoiblí náisiúnta agus go dtacaíonn sí le luach ar airgead éifeachtach nuair atáthar ag ceannach, agus go gcinntítear ionracas agus cuntasacht ag an am céanna.”

An Plean Soláthair Chorparáidigh, 2019–2021

Is straitéis trí bliana é an Plean Soláthair Chorparáidigh, 2019–2021 de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ina leagtar amach na cuspóirí soláthair don tréimhse sin.

Plean Soláthair Corparáide Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2019-2021

Beartas Soláthair Ghlais Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Cuirtear an beartas seo i dtoll a chéile chun cur le Plean Soláthair Chorparáidigh Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus déantar cur síos ann ar thiomantas na Comhairle don inbhuanaitheacht trína prionsabail soláthair.

Beartas Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Sholáthar Glas 2021

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha