Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Forbairtí Lándéanta - Léiriú Spéise


Lorgaíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo an méid aonaid tithíochta sóisialta a mhéadú a bhfuil tús á chur lena n-úsáid, trí bhealaí éagsúla soláthair, aonaid lándéanta, forbairtí neamhchríochnaithe agus tionscadail tógála dírí san áireamh a fháil ag an gComhairle ar thailte atá le héadáil.

Tá de chuspóir na Comhairle pobail inbhuanaithe a chruthú trí mheascán níos mó de thithíocht shóisialta agus phríobháideach a spreagadh. Cuirfear fáilte ar leith roimh thograí do scéimeanna tithíochta, forbairtí neamhchríochnaithe nó talamh a dhíol i gceantair sna hionaid mhóra uirbeacha nach bhfuil dlús tithíochta sóisialta iontu faoi láthair.

Thug Comhairle Contae Mhaigh Eo foirm um Léiriú Spéise isteach inar féidir le húinéirí talún agus forbairtí neamhchríochnaithe sonraí bunúsacha a uaslódáil más mian leo go ndéanfaidh Comhairle Contae Mhaigh Eo machnamh ar an réadmhaoin seo a cheannach.  Is féidir teacht ar an bhfoirm um Léiriú Spéise anseo

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha