Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Clár na dToghthóirí

Liosta na Vótálaithe Speisialta


Liosta na Vótálaithe Speisialta

Réitímid liosta vótálaithe speisialta gach bliain. Má tá míchumas fisiciúil nó tinneas fisiciúil ort agus más cónaitheoir fadtéarmach thú i dteach altranais  nó in ospidéal, ba cheart duit a bheith ar an liosta seo ionas go gcomhairfear do vótasa. Tiocfaidh Oifigeach Ceannais agus ball den Gharda Síochána ar cuairt le linn toghchán agus reifreann le cinntiú go gcomhairfear do vóta.

Le cáiliú le bheith ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, is gá go mbeidh an chosúlacht ann go leanfaidh do chúinsí mar atá ar feadh ré an chláir agus nach mbeifeá in ann vóta a chaitheamh ag an stáisiún vótaíochta.

Ba cheart duit Foirm SV 1 a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chugainn roimh an 25 Samhain le bheith san áireamh ar Liosta na Vótálaithe Speisialta an bhliain dár gcionn.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha