Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Clár na dToghthóirí

Athraigh do sheoladh


Tá Seoladh nua agam. Cén chaoi ar cheart dom sibh a chur ar an eolas?

Má tá tú san áireamh ar an gClár cheana ach más maith leat do sheoladh a athrú, is féidir leat Foirm RFA 3  a chomhlánú chun do sheoladh a athrú ar an bhForlíonadh leis an gClár nó is féidir leat iarratas a dhéanamh le linn phróiseas bliantúil an Dréacht-Chláir.

RFA 3 - Iarratas le bheith san áireamh ar an bhForlíonadh le Clár na dToghthóirí – Athraigh Seoladh – Gaeilge

RFA 3 - Iarratas le bheith san áireamh ar an bhForlíonadh le Clár na dToghthóirí – Athraigh Seoladh – Béarla

Is féidir leat iarratas a dhéanamh am ar bith chun do sheoladh a athrú ar an bhforlíonadh, ach tabhair faoi deara nach gcuirtear ach iarratais a fhaightear roimh an 14ú lá roimh lá vótaíochta toghcháin nó reifrinn san áireamh i bhForlíonadh na vótaíochta sin. Ní chuirtear an Domhnach, laethanta saoire poiblí ná Aoine an Chéasta san áireamh sa 14 lá sin. Ní dhéanfar iarratais dhéanacha a phróiseáil go dtí an lá tar éis lá na vótaíochta.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha