Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Uisce

Grúpscéim Uisce a chur faoi chúram Uisce Éireann


Bhunaigh Uisce Éireann caighdeáin agus nósanna imeachta lena cheadú grúpscéim uisce a thógáil i gcúram. Is féidir le scéim iarratas a dhéanamh trí Chomhairle Contae Mhaigh Eo go dtógfaidh Uisce Éireann i gcúram í. B’fhéidir go mbeidh deontas, chun na hoibreacha uasghrádaithe riachtanacha a dhéanamh, ar fáil tar éis don Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil athbhreithniú a dhéanamh air, tríd an gClár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil (MARWP).

Is féidir amharc ar eolas breise maidir le scéim a thógáil i gcúram ag Uisce Éireann, anuas ar na sonraí ábhartha a theastaíonn agus foirmeacha iarratais, agus iad a íoslódáil trí chliceáil ar:

Uisce Éireann – Caighdeán Bhunúsacha do Ghrúpscéim Uisce a Thógáil i gCúram
Uisce Éireann – Foirm Iarratais ar Ghrúpscéim Uisce a Thógáil i gCúram
Uisce Éireann – Sceideal Ceangail do Ghrúpscéim Uisce a Thógáil i gCúram
Uisce Tuaithe – Foirm Thoilithe do Thógáil i gCúram
Uisce Tuaithe – Comhaontú Cead Slí

 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha