Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Uisce

Foirmeacha agus Eolas maidir le Deontais


Soláthairtí Príobháideacha Beaga

Tá Clár de na soláthairtí príobháideacha go léir laistigh dá limistéar feidhme á choinneáil ag Comhairle Contae Mhaigh Eo. Is féidir le Soláthar Príobháideach Beag (SPS) clárú tríd an bhfoirm chlárúcháin a líonadh. Is féidir amharc ar an bhfoirm agus tá sí ar fáil lena híoslódáil trí chliceáil ar Fhoirm Chlárúcháin Uisce Tuaithe - Soláthairtí Príobháideacha Beaga (SPS).

Córais Chóireála Fuíolluisce Tí (Dabhcha Séarachais)

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) freagrach as cistiú deontas a sholáthar maidir leis na scéimeanna deontais atá ar fáil do chórais chóireála fuíolluisce tí (is minice go dtugtar dabhcha séarachais orthu). Riarann Údaráis Áitiúla an scéim deontais faoin gClár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil (MARWP). Is féidir sonraí agus foirm iarratais a bhaineann leis na scéimeanna deontais do chórais chóireála fuíolluisce tí a fháil trí theagmháil a dhéanamh le Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar 094 9064000.

Íoslódálacha

Uisce Tuaithe - Fóirdheontas agus Éirchóid Oibríochtúla
Uisce Tuaithe - Foirm Iarratais ar Fhóirdheontas Oibríochtúil (Leagan Deiridh Réamhíoctha 2022)
Uisce Tuaithe - Téarmaí agus Coinníollacha an Fhóirdheontais Oibríochtúil
Uisce Tuaithe - Foirm Iarratais ar Dheontas do Thobar Príobháideach
Uisce Tuaithe - Foirm Éilimh ar Íocaíocht Deontais do Thobar Príobháideach
Uisce Tuaithe - Téarmaí agus Coinníollacha do Dheontas do Thobar Príobháideach
Uisce Éireann – Caighdeán Bhunúsacha do Ghrúpscéim Uisce a Thógáil i gCúram
Uisce Éireann – Foirm Iarratais ar Ghrúpscéim Uisce a Thógáil i gCúram
Uisce Éireann – Sceideal Ceangail do Ghrúpscéim Uisce a Thógáil i gCúram
Uisce Tuaithe – Foirm Thoilithe do Thógáil i gCúram
Uisce Tuaithe – Comhaontú Cead Slí
Uisce Tuaithe - Deontas Feabhsúcháin Luaidhe

 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha