Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Uisce

Uisce Tuaithe

Soláthar Uisce in Éirinn

Tá dhá phríomh-aicme soláthair uisce in Éirinn:

Soláthar Uisce Phoiblí: Tá na soláthairtí seo faoi chúram nó faoi úinéireacht Uisce Éireann nó aon duine atá ag gníomhú i gcomhpháirt leis nó thar a cheann faoi chomhaontú nó conradh leibhéil seirbhíse.
Soláthar Uisce Phríobháidigh: Níl na soláthairtí seo á n-oibriú ag Uisce Éireann.

Soláthairtí Uisce Príobháideacha

Cuimsíonn Soláthairtí Uisce Príobháideacha na cineálacha seo a leanas soláthairtí:

  • Is éard is Grúpscéimeanna Poiblí ann ná nuair a dhéanann grúpscéim uisce, arna bunú ag an bpobal áitiúil, bainistiú ar dháileadh uisce cóireáilte ar na húsáideoirí. Déanann Uisce Éireann bainistiú ar astarraingt agus cóireáil an uisce.
  • Is éard is Grúpscéimeanna Príobháideacha ann ná soláthairtí ina ndéanann grúpscéim uisce, arna bunú ag an bpobal áitiúil, bainistiú ar astarraingt, cóireáil agus dáileadh uisce chóireáilte.
  • Is éard is Soláthairtí Beaga Príobháideacha ann ná soláthairtí a fhreastalaíonn ar ghníomhaíochtaí tráchtála nó poiblí. Is é úinéir nó bainisteoir na gníomhaíochta a bhainistíonn astarraingt, aon chóireáil agus seachadadh an uisce. I measc samplaí de ghníomhaíochtaí tráchtála nó poiblí a ndéanann soláthairtí beaga príobháideacha freastal orthu tá óstáin, tithe tábhairne agus bialanna, naíolanna agus scoileanna náisiúnta.
  • Freastalaíonn Toibreacha Theaghlaigh ar áiteanna cónaithe aonair, i gceantair thuaithe den chuid is mó. Is minic a thugtar toibreacha príobháideacha ar thoibreacha teaghlaigh freisin. Tá úinéir an tí freagrach as an gcineál seo soláthair a bhainistiú.

Tá freagrachtaí dlíthiúla ar an Soláthraí agus ar an Údarás Áitiúil ábhartha maidir le soláthairtí príobháideacha, faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil) 2014.


Covid 19 Advice Note to GWS

Read More

Fograí Bruite Uisce

Read More

Freagracht as Soláthairtí Príobháideacha

Read More

Cáilíocht Uisce Óil

Read More

Tionscadail Idir Lámha

Read More

Fóirdheontas Oibriúcháin

Read More

Deontais do Thoibreacha Príobháideacha

Read More

Grúpscéim Uisce a chur faoi chúram Uisce Éireann

Read More

Caomhnú Uisce

Read More

Foirmeacha agus Eolas maidir le Deontais

Read More

Fógraí

Fógraí

Teagmhálacha Úsáideacha

Read More
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha