Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil


Tá an Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil (an LAHL) ar fáil do dhaoine nach féidir leo cistiú dóthanach a fháil ó bhainc thráchtála le háit chónaithe a cheannach nó a thógáil. Is féidir an iasacht a úsáid do réadmhaoin nua agus athláimhe, nó chun áit chónaithe a fhéintógáil.  Is féidir teacht ar shonraí iomlána faoin Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil, critéir cháilitheachta san áireamh, ag localauthorityhomeloan.ie

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh iarratasóirí foirm iarratais ar Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil a líonadh agus í a sheoladh ar ais chuig nó a thabhairt d’aon oifig de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Tá an fhoirm iarratais ar Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil ar fáil lena híoslódáil anseo  agus tá leabhrán ina bhfuil eolas breise ar an Iasacht Tithíochta Údaráis Áitiúil ar fáil anseo.

Tá Cáipéisí Beartais um Chosaint Morgáiste agus Foirmeacha Iarratais ar fáil ag Cornmarket.ie

Is féidir fiosrúcháin faoin LAHL a dhéanamh ag aon chinn d’oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Iasacht Atógála 

Tá iasachtaí ar fáil le tithe a atógáil, a dheisiú agus a fheabhsú: 
• Caithfidh gur féidir cónaí sa réadmhaoin faoi láthair agus caithfidh áit chónaithe phríomha an iarratasóra a bheith ann. 
• Caithfidh an réadmhaoin a bheith oiriúnach lena hatógáil, lena deisiú agus lena feabhsú. 
• Teorainneacha Ioncaim: I gcás iarratasóir aonair, níor cheart go sáródh an t-ollioncam bliantúil €50,000.00, agus €75,000.00 i gcás comhiarratais 
• Ní féidir le méid na hiasachta €38,000.00 a shárú 
• Baineann ráta úis athraitheach  

Tá foirm iarratais ar iasacht le háit chónaithe a atógáil, a dheisiú nó a fheabhsú ar fáil le híoslódáil anseo

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha