Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

An Scéim Deontais um Bloic Choincréite Lochtacha


Thosaigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien an Scéim Deontais um Bloic Choincréite Lochtacha fheabhsaithe. Soláthróidh an scéim seo tacaíocht airgeadais d’úinéirí tí i gcontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, Luimnigh agus an Chláir a ndearna bloic choincréite lochtacha a úsáid le linn tógála dochar dá n-áit chónaithe. Tá deontais a mhéid le €420,000 ar fáil d’úinéirí tí atá thíos leis, ag brath ar na hoibreacha a theastaíonn faoin scéim.

Tiocfaidh tú ar nasc le Preaseisiúint an Aire i dtaca leis an Scéim Deontais um Bloic Choincréite Lochtacha (DCB) anseo.

Tá socruithe aistrithe le hiarratasóirí a aistriú ón scéim reatha chuig an scéim nua i bhfeidhm. Beidh iarratasóirí reatha ar an scéim bhunúil in ann tairbhe shiarghabhálach a bhaint as na feabhsúcháin atá á dtabhairt isteach faoin scéim nua.

Tá cáipéisí ina soláthraítear eolas mionsonraithe ar an bpróiseas, treoirlínte san áireamh le cur chuige comhsheasmhach a éascú, a chur chun cinn agus tacú leis maidir le hoibriú agus riar na scéime ar fáil thíos:

Spreagtar agus moltar go mór d’úinéirí tí iad seo a léamh sula ndéantar iarratas.

Tá iarratais faoin scéim seo le déanamh ar líne anseo

Ba cheart a chur san áireamh, i luathchéimeanna na scéime nua seo, go bhféadfadh go bhfuil Comhairle Contae Mhaigh Eo ag déileáil le mórmhéid glaonna agus ceisteanna. Bheifí an-bhuíoch dá bharr d’fhoighne agus de thuiscint leanúnach úinéirí tí i dtaobh bheith foighneach lena gcomhairle áitiúil de réir mar a bhainistíonn siad an t-ualach oibre níos mó seo fad a osclófar an scéim nua d’iarratais agus fad a aistrítear iarratais atá sa chóras cheana féin chuig an scéim nua.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha