Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

An Bhithéagsúlacht & Oidhreacht Nádúrtha

Tionscadal Gabhlán Gaoithe Mhaigh Eo


Is éard atá i dTionscadal Gabhlán Gaoithe Mhaigh Eo tionscadal caomhnaithe tábhachtach atá ar bun le cosaint a thabhairt don speiceas éin seo atá i mbaol. Tá ár ngabhláin ghaoithe faoi bhagairt agus tá an Oifig Oidhreachta ag obair le Swift Conservation Mayo  chun stop a chur leis an meath seo.

Tá an gabhlán gaoithe ar liosta ómra na hÉireann ó thaobh an chaomhantais de, de bharr an laghdaithe 40% atá tagtha ar líon na n-éan sin le 15 bliana anuas. Ta gníomhaíochtaí caomhnaithe ar fud na tíre ag cabhrú le líon na ngabhlán gaoithe a athshlánú.

Tagann gabhláin ghaoithe go dtí ár mbailte gach uile bhliain ar feadh ceithre mhí. Tagann siad i mí Aibreáin agus fágann siad déanach i mí Lúnasa. Tá na ceithre mhí seo an-tábhachtach mar gheall go bhfuil siad ag teacht anseo le bheith ag pórú agus mar gheall air sin, tuigtear gurb í an tír seo a n-áit chónaithe.

Tá gabhláin ghaoithe an-dílis dá láithreáin neadaithe. Chomh luath is a aimsíonn siad áit le nead a thógáil, tiocfaidh siad ar ais gach uile bhliain don chuid eile dá saol. Is féidir tionscadail boscaí neadaithe a bheith ina n-áit chónaithe do phéirí goir.

Beidh Tuarascáil Shuirbhé Ghabhlán Gaoithe Mhaigh Eo ar fáil le híoslódáil anseo go luath.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha