Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Tacaíocht do Thithíocht Dheonach


Is éard atá i gceist le Tithíocht Dheonach ná cóiríocht ar cíos atá á soláthar ag eagraíochtaí tithíochta deonacha atá faofa ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil faoi mír 6 (6) d’ Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),1992. Tá an chóiríocht agus na saoráidí pobail a ghabhann léi mar chuid den tithíocht dheonach sin.

Déanann na Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe cinneadh maidir leis na cineálacha tionscadail nó seirbhísí tithíochta a chuirfidh siad ar fáil, bunaithe ar an riachtanas áitiúil. Tá siad freagrach as leithroinnt tionóntachtaí i gcomhairle leis an Údarás Áitiúil.

Le tuilleadh eolais a fháil, dean teagmháil leis an oifig tithíochta i do cheantar áitiúil. (Liosta na n-oifigí tithíochta)

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha