Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Tacaíocht do Thithíocht Dheonach


Is éard atá i dTithíocht Dheonach cóiríocht ar cíos á soláthar (ag eagraíochtaí tithíochta deonacha atá faofa ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil faoi mír 6 (6) d’ Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),1992. 

Déanann na Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe cinneadh maidir leis na cineálacha tionscadail /seirbhísí tithíochta a chuirfidh siad ar fáil bunaithe ar an riachtanas áitiúil. Tá siad freagrach as leithroinnt tionóntachtaí i gcomhairle leis an Údarás Áitiúil.

Le tuilleadh eolais a fháil, dean teagmháil le hOifig tithíochta i do cheantar áitiúil. (Liosta na gCB

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha