Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

An Plean Gníomhaíochta Soláthair Tithíochta


Faoin gcáipéis bheartais Tithíocht do Chách, a foilsíodh i Meán Fómhair 2021, bhí oibleagáid ar gach údarás tithíochta Plean Gníomhaíochta Soláthair Tithíochta a ullmhú dá gceantar do na blianta ó 2022 go 2026.

Leagtar amach sa phlean sonraí faoi thithíocht shóisialta agus  tithíocht inacmhainne (nuair is infheidhme) a sholáthar don tréimhse ábhartha. Tá tionscadail tógála tithíochta sóisialta a bheartaítear, an áit a lonnófar iad agus amfhráma ar aon dul le spriocanna aonair údaráis faoi Thithíocht do Chách i bPlean Gníomhaíochta Soláthair Tithíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Miondealú ar Thithíocht Shóisialta a Sholáthar - Plean Gníomhaíochta Soláthair Tithíochta

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha