Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh

Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh


Fáilte go Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh. Déanann ár n-oifig rialú ar bhaile Chaisleán an Bharraigh agus ar an gceantar máguaird. Déanaimid freastal ar an réigiún trí sheirbhísí riachtanacha e.g. tithíocht, bóithre agus áiseanna poiblí a chothabháil chomh maith le hiomaíocht agus fás a spreagadh.

Bunaíodh Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh in 2014, i ndiaidh deireadh a chur le Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh.

Tagann ár gcomhaltaí tofa le chéile ar an gCéadaoin dheireanach de gach mí le plé a dhéanamh ar fhorbairt agus cur i bhfeidhm beartas thar réimse leathan éarnálacha. Tá seachtar comhaltaí tofa sa chomhairle agus bíonn siad ag obair go dlúth leis an Stiúrthóir Seirbhísí, an Innealtóir Sinsearach Feidhmiúcháin agus le foireann tacaíochta Chomhairle Contae Mhaigh Eo le déanamh cinnte go mbeidh rath ar Chaisleán an Bharraigh go sóisialta agus go heacnamaíoch.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha