Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Rialachas agus Daonlathas

Struchtúr Bainistíochta

Kevin Kelly - Príomhfheidhmeannach


John Condon - Stiúrthóir Seirbhísí: Seirbhísí Uisce, Comhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht, Seirbhísí Éigeandála agus Toghcháin. Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh.

 • Ann Moore - Ceannasaí um Chomhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht
 • Padraig Philbin - Ceannasaí Seirbhísí Uisce
 • Davit Mellett - Ceannasaí Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
 • Tony Shevlin - Príomh-Oifigeach Dóiteáin

Peter Duggan - Stiúrthóir Airgeadais (lena n-áirítear Mótarcháin)

 • Tracy Flanagan - Cuntasóir Bainistíochta 
 • Olivia Heffernan - Cuntasóir Bainistíochta
 • Deirdre Lavelle - Ceann na gCóras Faisnéise

Tom Gilligan - Stiúrthóir Seirbhísí: Tithíocht, Bóithre agus Forbairt Seirbhísí. Ceantar Bardasach Bhéal an Átha.

 • Paul Dolan - Ceannasaí Bóithre
 • Simon Wall – Ailtire Sinsearach
 • Declan Turnbull - Ceannasaí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha
 • Paul Hyland - Innealtóir Sinsearach in Oifig na mBóithre Náisiúnta

Joanne Grehan - Stiúrthóir Seirbhísí: Fiontar, Forbairt Pobail agus Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireacht. Ceantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Bhéal Átha na Muice

 • Padraic Flanagan - Ceannasaí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Bhéal Átha na Muice
 • Deirdre Finnerty - Ceannasaí Forbartha Pobail agus Forbartha Comhtháite
 • John Magee - Ceannasaí Fiontair 
 • Anne McCarthy - Ceannasaí Tionscadal Caipitil Straitéiseach
 • Patsy McNulty - Ceannasaí Turasóireachta, Fóillíochta agus Taitneamhachta 

Catherine Mc Connell - Stiúrthóir Seirbhísí: Pleanáil, Acmhainní Daonna, Cumarsáid, Córais Faisnéise, Gnóthaí Corparáideacha agus Seirbhísí Ailtireachta. Ceantar Bardasach Chathair na Mart - Bhéal an Mhuirthead.

 • Martina Hughes - Ceannasaí Cumarsáide and Corparáide
 • Síofra Kilcullen - Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna
 • John McMyler - Pleanálaí Sinsearach
 • Padraig Walsh - Ceannasaí Cheantar Bardasach Chathair na Mart - Bhéal an Muirthead

Déanann Comhairleoirí Contae ionadaíocht ar na Ceantair Bhardasacha. Tá idir seisear agus ochtar comhairleoirí ag gach Ceantar Bardasach, ag brath ar dhaonra an cheantair.


Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha