Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Rialachas agus Daonlathas

Struchtúr Bainistíochta

Kevin Kelly - Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin


John Condon - Stiúrthóir Seirbhísí: Seirbhísí Uisce, Comhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht, Seirbhísí Éigeandála agus Toghcháin. Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh.

 • Martin Keating - Ceannasaí um Chomhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht
 • Patsy McNulty - Ceannasaí Seirbhísí Uisce
 • Iarla Moran - Ceannasaí Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh
 • Tony Shevlin - Príomh-Oifigeach Dóiteáin

Peter Duggan - Stiúrthóir Airgeadais (lena n-áirítear Mótarcháin)

 • Tracy Flanagan - Cuntasóir Bainistíochta 
 • Olivia Heffernan - Cuntasóir Bainistíochta

Tom Gilligan - Stiúrthóir Seirbhísí: Tithíocht, Bóithre agus Forbairt Seirbhísí. Ceantar Bardasach Bhéal an Átha.

 • Paul Dolan - Ceannasaí Bóithre
 • John Maughan – Oifigeach Soláthair
 • Simon Shevlin - Ceannasaí Tithíochta
 • Declan Turnbull - Ceannasaí Cheantar Bardasach Bhéal an Átha

Joanne Grehan - Stiúrthóir Seirbhísí: Fiontar, Forbairt Pobail agus Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireacht. Ceantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Bhéal Átha na Muice

 • Padraic Flanagan - Ceannasaí Cheantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Bhéal Átha na Muice
 • Deirdre Finnerty - Ceannasaí Forbartha Pobail agus Forbartha Comhtháite
 • John Magee - Ceannasaí Fiontair 
 • Anne McCarthy - Ceannasaí Tionscadal Caipitil Straitéiseach
 • Padraig Philbin - Ceannasaí Turasóireachta, Fóillíochta agus Taitneamhachta 

Catherine Mc Connell - Stiúrthóir Seirbhísí: Pleanáil, Acmhainní Daonna, Cumarsáid, Córais Faisnéise, Gnóthaí Corparáideacha agus Seirbhísí Ailtireachta. Ceantar Bardasach Chathair na Mart - Bhéal an Mhuirthead.

 • Beatrice Heneghan - Ceannasaí Córas Faisnéise agus Nuálaíochta
 • Martina Hughes - Ceannasaí Cumarsáide
 • Síofra Kilcullen - Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna
 • John McMyler - Pleanálaí Sinsearach
 • Danny O'Toole - Ceannasaí Claochlaithe Teicneolaíochta
 • Austin Vaughan - Leabharlannaí an Chontae
 • Simon Wall - Ailtire Sinsearach 
 • Padraig Walsh -
 • Ceannasaí Cheantar Bardasach Chathair na Mart - Bhéal an Muirthead
 • Tanya Whyte - Ceannasaí Réadmhaoine

Déanann Comhairleoirí Contae ionadaíocht ar na Ceantair Bhardasacha. Tá idir seisear agus ochtar comhairleoirí ag gach Ceantar Bardasach, ag brath ar dhaonra an cheantair.


Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha