Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Do Chomairle

Foireann Bainistíochta

Paul Dolan

Ceannasaí Bóithre

T: 094 9064 289
E: pdolan@mayococo.ie

Deirdre Finnerty

Ceannasaí Forbartha Pobail agus Forbartha Comhtháite

T: 094 906 4690
E: dfinnerty@mayococo.ie

Padraic Flanagan

Ceann Cheantar Bardasach Chláir Chlainne Mhuiris-Bhéal Átha na Muice

T: 094 9064 812
E: pflanaga@mayococo.ie

Tracy Flanagan

Cuntasóir Bainistíochta

Finance

T: 094 9064 105
E: tmcgee@mayococo.ie

Olivia Heffernan

Cuntasóir Airgeadais

Airgeadaas

T: 094 9064 122
E: oheffernan@mayococo.ie

Paul Hyland

Oifig na mBóithre Náisiúnta

Innealtóir Sinsearach

T: 094 906 4327
E: phyland@mayococo.ie

Síofra Kilcullen

Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

T: 094 9064 335
E: skilcullen@mayococo.ie

Deirdre Lavelle

Ceannasaí Córas Faisnéise

T: 094 906 4530
E: dlavelle@mayococo.ie

John Magee

Ceannasaí Fiontair

T: 094 9064 333
E: jmagee@mayococo.ie

Anne McCarthy

Ceannasaí Tionscadal Caipitil Straitéiseach

T: 094 906 4364
E: amccarth@MayoCoCo.ie

John McMyler

Pleanálaí Sinsearach

T: 094 9064 022
E: jmcmyler@mayococo.ie

Patsy McNulty

Ceannasaí Seirbhísí Uisce

T: 094 906 4560
E: pmcnulty@mayococo.ie

David Mellett

Ceannasaí Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh

T: 094 906 4228
E: dmellett@mayococo.ie

Ann Moore

Ceannasaí ar Gnóthaí Comhshaoil, Athraithe Aeráide agus Talmhaíochta

Head of Environment, Climate Change, & Agriculture

T: 094 906 4622
E: amoore@mayococo.ie

Padraig Philbin

Ceannasaí Seirbhísí Uisce

T: 094 9064 350
E: pphilbin@mayococo.ie

Tony Shevlin

Príomh-Oifigeach Dóiteáin

Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo

T: 094 9064 183
E: tshevlin@mayococo.ie

Declan Turnbull

Ceann Cheantar Bardasach Bhéal an Átha

T: 094 9064 340
E: dturnbu@mayococo.ie

Austin Vaughan

Leabharlannaí an Chontae

T: 094 9064 254
E: avaughan@mayococo.ie

Simon Wall

Ailtire Sinsearach

T: 094 9064 612
E: swall@mayococo.ie

Padraig Walsh

Ceann Cheantar Bardasach Chathair na Mart-Bhéal an Mhuirthead

Innealtóir Sinsearach

T: 094 9064 618
E: pwalsh@mayococo.ie


Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha