Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Do Chomairle

Ardbhainistíocht

Kevin Kelly

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin

T: 094 906 4545
E: kkelly@mayococo.ie

John Condon

Stiúrthóir Seirbhísí

Stiúrthóir Seirbhísí: Seirbhísí Uisce, Comhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht, Seirbhísí Éigeandála agus Toghcháin. Ceantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh.

T: 094 906 4143
E: jcondon@mayococo.ie

Peter Duggan

Stiúrthóir Airgeadais

Stiúrthóir Airgeadais (lena n-áirítear Mótarcháin)

T: 094 906 4755
E: pduggan@mayococo.ie

Tom Gilligan

Stiúrthóir Seirbhísí

Stiúrthóir Seirbhísí: Tithíocht, Bóithre agus Forbairt Seirbhísí. Ceantar Bardasach Bhéal an Átha.

T: 094 9064 124
E: tgilligan@mayococo.ie

Joanne Grehan

Stiúrthóir Seirbhísí

Stiúrthóir Seirbhísí: Fiontar, Forbairt Pobail agus Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireacht. Ceantar Bardasach Chlár Chlainne Mhuiris - Bhéal Átha na Muice.

T: 094 906 4201
E: jgrehan@mayococo.ie

Catherine McConnell

Stiúrthóír Seirbhísí

Pleanáil, Acmhainní Daonna, Cumarsáid, Córais Faisnéise, Gnóthaí Corparáideacha agus Seirbhísí Ailtireachta. Ceantar Bardasach Chathair na Mart - Bhéal an Mhuirthead.

T: 094 9064 123
E: cmcconnell@mayococo.ie


Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha