Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Cúram do Chustaiméirí

Ombudsman


Tá súil againn go raibh tú in ann réiteach sásúil a fháil ar an ngearán a rinne tú. Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú uainn, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Ombudsman. Tá seirbhís an Ombudsman cothrom, neamhspleách agus éasca a úsáid.

Tá treoracha maidir le gearán a dhéanamh leis an Ombudsman le fáil sa rannóg ‘Gearán a dhéanamh’ ar an suíomh gréasáin www.ombudsman.ie

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Ombudsman:

Seoladh: Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath, D02 W773

Guthán: 01 639 5600

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha