Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Léasú Fadtéarmach


Féadfaidh tú leas a bhaint as Leasú Fadtéarmach má tá teach nó árasán folamh agat a bhfuil dea-bhail air. Leis an scéim seo, baintear an éiginnteacht a bhaineann le teach a chur ar cíos agus is féidir tréimhsí 10-20 bliain a shocrú fúithi. Tá sé inmharthana ó thaobh airgeadais de freisin, agus faigheann tiarnaí talún ioncam cíosa cinnte dar luach 80% den chíos margaidh gach mí.

Seo cuid de na buntáistí a bhaineann leis an scéim seo:

  • Níl bainistíocht tionontaí i gceist
  • Ní bhailítear cíos ná riaráistí
  • Níl cothabháil le déanamh ar an áitreabh ó lá go lá
  • Níl aon chostais fógraíochta ná riaracháin ag baint léi

Repair and Leasing Booklet (Bearla)
Repair and Leasing Application Form (Bearla)

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha