Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Toghcháin Áitiúla

Ainmniú Iarrthóirí


Is féidir tú a thoghadh no a chomhthoghadh chun Chomhairle Contae Mhaigh Eo má tá tú atá ocht mbliana d’aois ar a laghad, má tá gnáthchónaí ort in Éirinn agus mura bhfuil feidhm ag aon cheann de na dícháiliúcháin maidir leat. Ní gá gur saoránach Éireannach thú chun seasamh mar iarrthóir toghcháin.

Tá seachtain ar leith ann, ceithre seachtaine roimh lá vótaíochta an toghcháin áitiúil, ar gá duit d’ainmniúchán a dhéanamh nó ainmniúchán a fháil lena linn. Is féidir eolas mionsonraithe faoin amscála seo agus faoi ainmniú iarrthóirí a fháil ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha