Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Luaidhe in Uisce Óil


Tá eolas do chustaiméirí faoin soláthar poiblí ar phíopaí luaidhe ar fáil ar shuíomh idirlín Uisce Éireann

Deontas chun Píopaí Luaidhe Baile a Fheabhsú

deontas ar fáil chun cabhrú le teaghlaigh leis an gcostas a bhaineann le píopaí luaidhe a athsholáthar ina n-áit chónaithe. Tá sé ar fáil do theaghlaigh a ndéantar freastal orthu ó sholáthairtí poiblí, Grúpscéimeanna uisce agus soláthairtí príobháideacha. Ní mór an mhaoin lena mbaineann a bheith á háitiú ag an iarratasóir mar a phríomháit chónaithe phríobháideach. Tá an deontas á riar ag Comhairle Contae Mhaigh Eo. 

Is é Uisce Éireann atá freagrach as píopaí luaidhe a athsholáthar idir teorainn na maoine agus an príomhlíonra uisce phoiblí. Má tá tú ar an eolas faoi phíopaí luaidhe idir teorainn do mhaoine agus an príomhlíonra uisce phoiblí, déan teagmháil le hUisce Éireann

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha