Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Bóithre

Scéim Oibreacha Bóthair i gCúram an Údaráis Áitiúil


Déanann Comhairle Contae Mhaigh Eo scéimeanna bóthair a oibriú agus a bhainistiú ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil chun gréasáin bóithre a fhorbairt agus a fheabhsú. Féadfar raon gníomhaíochtaí a bheith san áireamh sna scéimeanna, amhail tógáil bóithre, athdheisiú, athchóiriú, ath-ailíniú, athdhromchlú, feabhsuithe ar leith agus oibreacha feabhsuithe slándála.

Scéim Oibreacha Bóthair 2021

 

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha