Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Bóithre

Soilsiú Poiblí


Chun teacht ar eolas ar an Tionscadal Náisiúnta Éifeachtúlachta Fuinnimh Soilsithe Phoiblí (PLEEP), ina ngníomhaíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo mar an tÚdarás Conarthach maidir le Réigiún an Iarthuaiscirt chun soilse poiblí a iarfheistiú i measc 7 nÚdarás Áitiúla le lóchrainn LED atá tíosach ar fhuinneamh, cliceáil anseo


Déanann Electric Skyline Ltd. an soilsiú poiblí i gContae Mhaigh Eo a chothabháil. 

Le bristeacha agus/nó lochtanna ar shoilsiú poiblí a thabhairt le fios, déan teagmháil, le do thoil, le Electric Skyline

Ar línewww.electricskyline.ie
Ríomhphostmayo@electricskyline.ie
Téacs: (087) 1955076
GLAOCH ÁITIÚIL: 1890 FAULTS (i.e. 1890 328587). 

Locht a thabhairt le fios

Cuir a mhéid den eolas seo a leanas san áireamh agus is féidir, le do thoil, nuair a bhíonn locht á thabhairt le fios agat:

  • An uimhir atá ar an gcuaille
  • Ainm an bhaile nó an tsráidbhaile agus na sráide
  • Láthair an tsolais (mar shampla, lasmuigh de theach uimhir 25)
  • D’ainm agus d’uimhir theagmhála
  • Saghas an lochta
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha