Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Clár na dToghthóirí

An Clár Leasaithe


Tá oibleagáid orainn dhá leagan éagsúla de Chlár na dToghthóirí a bheith againn: an Clár Leasaithe agus an Clár Iomlán.

Ar an gClár Leasaithe tá ainm agus seoladh na ndaoine a chuir in iúl gur féidir le heagraíochta tráchtála agus le heagraíochta eile a gcuid sonraí a úsaid chun críche margaíochta dírí.

Ní féidir an Clár Iomlán a úsáid ach chun críche toghcháin nó chun críocha reachtacha eile.

Mura mian leat go mbeidh do shonraí ar fáil ar an gClár Leasaithe, cuir tic sa bhosca ‘diúltaigh’ (opt-out) ar d’fhoirm iarratais. Má tá tú ar an gClár Leasaithe cheana agus más maith leat go mbainfí d’ainm ón gClár sin, cuir ríomhphost á iarraidh sin chuig registerofelectors@mayococo.ie

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha