Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Clár na dToghthóirí

An Dréacht-Chlár


Céard é an Dréacht-Chlár? 

Tá sé tábhachtach go ndéanfaimis athbhreithniú rialta ar Chlár na dToghthóirí chun críocha cruinnis.

Chuige sin, foilsímid Dréacht‑Chlár ag tús mhí na Samhna sa bhliain sula bhfoilsítear Clár na dToghthóirí. Is féidir breathnú ar an Dréacht-Chlár ón 1 Samhain i leith inár n-oifigí agus i leabharlanna, oifigí poist, Stáisiúin Gardaí agus oifigí poiblí eile.

Le do thoil, seiceáil an Dréacht-Chlár le cinntiú go bhfuil do shonraí taifeadta mar is ceart. Tabhair faoi deara gurb é an seoladh a chláraítear ná an seoladh ag a raibh tú i do chónaí an 1 Meán Fómhair roimh an bhfoilsiú agus nach féidir leat ach seoladh amháin a chlárú.

Más mian leat ainm a chur leis an Dréacht-Chlár nó a bhaint uaidh, nó seoladh a athrú, is féidir iarratas a dhéanamh idir an 1 Samhain agus an 25 Samhain.

RFA - Foirm Iarratais – Dréacht-Chlár - Bearla
RFA - Foirm Iarratais – Dréacht-Chlár - Gaeilge

RFA 1 – Iarratas ar cheartúchán ar Dhréacht-Chlár na dToghthóirí – Béarla
RFA 1 – Iarratas ar cheartúchán ar Dhréacht-Chlár na dToghthóirí – Gaeilge

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha