Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Acmhainní Daonna

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána


Déantar Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar fhostaithe ar gá dóibh teagmháil a bheith acu le páistí nó le daoine fásta leochaileacha mar ghnáthchuid dá bpost.

Más gá duitse dul faoi Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána mar chuid de do phost, déanfaidh an Rannóg Acmhainní Daonna teagmháil leat chun na treoracha agus na foirmeacha iarratais chuí a thabhairt duit.

Tá tuilleadh eolais faoin nós imeachta grinnfhiosrúcháin le fáil ar Shuíomh Gréasáin an Gharda Síochána.

Grinndhiosrúchan 100 Pointe (Béarla)
Grinndhiosrúchan Form 2016 (Béarla)

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha