Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Rialachas Corparáideach

Plean Corparáideach


Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag croílár phobal an chontae agus is í an phríomheagraíocht a oibríonn ar fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta i Maigh Eo. Agus an Chomhairle ina ceannasaí daonlathach ar an gContae, déanann sí ionadaíocht ar an bpobal ar fad. Soláthraíonn sí seirbhísí áitiúla ríthábhachtacha a chuireann go mór le caighdeán maireachtála na ndaoine uile atá ina gcónaí i Maigh Eo, a oibríonn i Maigh Eo agus a thugann cuairt ar Mhaigh Eo.

Tá ról lárnach ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i dtaca le ceantar inbhuanaithe, ionchuimsitheach, rathúil agus bródúil a dhéanamh de Chontae Mhaigh Eo. Céim thábhachtach is ea an Plean Corparáide dúinn agus muid ag iarraidh an gealltanas sin a bhaint amach. Leagaimid amach sa Phlean an misean atá againne, an phríomheagraíocht dhaonlathach a dhéanann ionadaíocht ar mhuintir Mhaigh Eo, an méid ba mhaith linn a bhaint amach ar son an phobail sna cúig bliana atá romhainn, agus an chaoi a ndéanfaimid é. Leagtar amach sa Phlean seo freisin na spriocanna atá romhainn agus an chaoi a ndéanfaimid measúnú ar ár gcuid oibre ionas go bhfeicfidh muintir Mhaigh Eo go mbainimid amach ár ngealltanas dóibh ar bhealach éifeachtach.  

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha