Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Coiste Cúraim Leanaí Chontae Mhaigh Eo

11 Márta 2020

Fúinn


Fáilte chuig Coiste Cúraim Leanaí Contae Mhaigh Eo (CCLCME).

Bunaíodh muid i mBealtaine 2001 agus é mar chuspóir againn cláir chúram agus oideachas na luath-óige a sholáthar a thacaíonn le leanaí agus teaghlaigh i Maigh Eo. 

Oibríonn muid as lámh na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, Pobal agus Eagraíochtaí Deonacha um Chúram Leanaí chun ár n-aidhmeanna a bhaint amach. 

I measc cuid de na cláir a chuireann muid ar fáil, tá an Bhliain Réamhscoile Saor in Aisce (COLÓ), Cúram Leanaí um Thacaíocht Oideachais agus Oiliúna (CLTOO) agus Aistear – an Creat Náisiúnta Cáilíochta do Luathbhlianta. 

Tá muid ar fáil chun eolas a sholáthar do thuismitheoirí agus d’fheighlithe leanaí agus bímid ar oscailt agus ar fáil i gcónaí chun aon chabhair a theastaíonn a sholáthar.  

Tá seisear inár bhfoireann, Michelle Basquille, Mary Conway, Angela Cope, Olivia Donohoe, Maeve Thompson agus Lousie Ward. 

Tá CCLC Mhaigh Eo suite taobh le Banc na hÉireann, i ngar od na soilse tráchta ar Shráid Eillison, Caisleán an Bharraigh, i dTeach Chambers (féach an léarscáil thíos).

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha