Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo

Éagsúlacht Chultúrtha

Tá Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ag iarraidh cur chuige a fhorbairt agus a leathnú maidir le saothair a léirítear éagsúlacht chultúrtha iontu. Tá sé mar aidhm againn:

  • Rochtain ar na healaíona a fhorbairt le haghaidh daoine ó chultúir éagsúla
  • Tacaíochtaí cuí a fhorbairt chun seirbhís ealaíon a chruthú a bhfuil éagsúlacht chultúrtha le fáil inti
  • Tacaíochtaí cuí a fhorbairt d’ealaíontóirí ó chúlraí éagsúla
  • Feasacht agus acmhainn a chruthú taobh istigh den bhonneagar cultúrtha
  • Deiseanna tacaithe a chur ar fáil d’ealaíontóirí le bheith ag obair i gcomhthéacsanna idirchultúrtha

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha