Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo

Na hEalaíona agus Daoine Scothaosta

Cuireann Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo clár tiomnaithe ealaíon ar fáil a bhfuil sé mar aidhm aige níos mó deiseanna a thabhairt do dhaoine scothaosta páirt a ghlacadh sna healaíona agus sult a bhaint astu, trí chur leis na deiseanna rannpháirtíochta atá ar fáil dóibh agus trí na bacainní atá rompu a laghdú. Oibríonn an tSeirbhís Ealaíon i gcomhpháirt le hionaid áitiúla ealaíon chun deiseanna a fhorbairt do dhaoine atá ina gcónaí ina n-aonar agus i gceantair thuaithe sa chontae ar mhaithe le deiseanna fiúntacha a chruthú le haghaidh rannpháirtíocht chruthaitheach agus dialóg le daoine scothaosta.


Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha