Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Deontas i leith Costais Mhéadaithe Gnó


Date: 16-05-2024

Mar chuid de Bhuiséad 2024, cheadaigh an rialtas pacáiste €257 milliún don deontas Costas Méadaithe Gnó (CMG) mar bheart ríthábhachtach do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide. Déanfaidh údaráis áitiúla, arna maoiniú ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (RFTF), cur i bhfeidhm an deontais le haghaidh gnólachtaí cáilitheacha a bhainistiú.

Scríobh údaráis áitiúla chuig íocóirí rátaí le sonraí clárúcháin.

Mura bhfuil d’uimhir aitheantais agus d’uimhir UAP agat, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le rannóg na rátaí i d’Údarás Áitiúil a luaithe is féidir

Incháilitheacht

Gheobhaidh gnólachtaí incháilithe íocaíocht deontais aonuaire mar ranníocaíocht i gcomhair na gcostas méadaithe atá ag gnólachtaí. Ní haon tarscaoileadh ó Rátaí Tráchtála atá i gceist agus ba cheart go leanfadh gnólachtaí orthu ag íoc a mbille Rátaí Tráchtála mar is iondúil.

Tá an deontas bunaithe ar luach an bhille Rátaí Tráchtála a fuair gnólacht incháilithe in 2023.

I gcás gnólachtaí cáilitheacha a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar lú ná €10,000 é, íocfar an deontas CMG ag ráta 50% de bhille Ráta Tráchtála an ghnólachta le haghaidh 2023.

I gcás gnólachtaí cáilitheacha a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar luach idir €10,000 agus €30,000, beidh luach €5,000 ag an deontas CMG.

Níl gnólachtaí a bhfuil bille Ráta Tráchtála acu do 2023 ar mó ná €30,000 é incháilithe chun deontas CMG a fháil.

Tá gnólachtaí sna hEarnálacha Miondíola agus Fáilteachais i dteideal na dara íocaíochta le haghaidh gnólachtaí ceadaithe agus íocaíocht dhúbailte le haghaidh clárúchán nua.

Clárúcháin

Is é an dáta deiridh ná an 29 Bealtaine 2024 anois, CLÁRAIGH ANOIS ar ICOB.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus clárúcháin tabhair cuairt ar icob.ie.

 

 
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha