Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Gradaim an Chathaoirligh

Gradaim an Chathaoirligh 2022


Déantar comóradh leis na gradaim seo orthu siúd a bhíonn ag obair leo go ciúin le go mbeadh ár bpobail níos láidre, níos bríomhaire agus níos cineálta. Daoine eisceachtúla iad seo a spreagann muid le páirt ghníomhach a ghlacadh inár bpobal féin.

Tabharfar aitheantas do 12 buaiteoirí in ocht gcatagóir ar leith:

 • Foilseachán a bhaineann le Contae Mhaigh Eo
 • Obair ar son na hOidhreachta Áitiúla
 • Obair ar son an Phobail: Tionscadal Comhpháirtíochta Pobail
 • Obair ar son an Phobail: Tionscadal Ionchuimsithe Shóisialta Pobail
 • Turasóireacht Pobail
 • Grúpa Pobail Glas na Bliana
 • Áit Adhlactha na Bliana
 • Obair ar son na nEalaíon i Maigh Eo
 • Caomhnú agus Cur Chun Cinn na Gaeilge: Grúpaí agus daoine lonnaithe sa Ghaeltacht
 • Caomhnú agus Cur Chun Cinn na Gaeilge: Grúpaí agus daoine lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht
 • Obair chun leasa an Diaspóra

Bronnfar trófaí coimisiúnaithe ar gach buaiteoir ag searmanas bronnta Ghradaim an Chathaoirligh sa chéad ráithe de 2023. Gheobhaidh na buaiteoirí duais airgid chomh maith chun cuidiú lena gcuid oibre sa phobal.

Tá an próiseas ainmniúcháin do 2022 críochnaithe anois.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha