Skip to main content

Oifig na Gaeilge

Funding Schemes


Funding is available from a number of different sources for groups or individuals who wish to carry out Irish-langauge related projects.

Funding schemes currently open

The Professional and Amateur Drama Companies Scheme

This Foras na Gaeilge scheme is open to drama groups established legally as a drama company, both amateur and professional, including newly established groups, who wish to produce Irish language or bilingual plays around the country.
Closing date: 13 January 2023

The Projects Fund

This fund is aimed at areas of work and projects not covered by other Foras na Gaeilge schemes. Between €1,000/£900 and €12,000/£10,800 is available in grants.
Closing date: 20 January

Funding Opportunities

Foras na Gaeilge 

Foras na Gaeilge provides funding for a range of different langauge intitiaves throughout the year. Relevant schemes include the Festivals Scheme, the Professional and Amateur Drama Companies Scheme and the Summer Camps scheme (for groups outside the Gaeltacht).

Details of all Foras na Gaeilge funding schemes are availabe here:

www.forasnagaeilge.ie/funding-scheme/?lang=en

Muintearas

Riarannn Muintearas Scéim na gCampaí Samhraidh tría dtugtar tacaíocht airgid do chamapí samhraidh a reáchtáiltear sa Ghaeltact.

muintearas.com/

Ealaín na Gaeltachta

Tá roinnt scéimeanna maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta, ina measc sin an Scéim Sparántachta d'Ealaíontóirí agus Scéim Oíche Chultúir. Tuilleadh eolais ar fáil ag:

https://ealain.ie/tacaiocht-ata-ar-fail/

 

Back to top