Skip to main content

Oifig na Gaeilge

Funding Schemes


Foras na Gaeilge

Foras na Gaeilge provides funding for a range of different langauge intitiaves throughout the year. Relevant schemes include the Festivals Scheme,  the Summer Camps scheme (for groups outside the Gaeltacht), and the Business Support Scheme which covers Irish-langauge signange and related materials.

Details of all Foras na Gaeilge funding schemes are availabe here:

www.forasnagaeilge.ie/funding-scheme/?lang=en

Muintearas

Riarannn Muintearas Scéim na gCampaí Samhraidh tría dtugtar tacaíocht airgid do chamapí samhraidh a reáchtáiltear sa Ghaeltact.

muintearas.com/

Ealaín na Gaeltachta

Tá roinnt scéimeanna maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta, ina measc sin an Scéim Sparántachta d'Ealaíontóirí agus Scéim Oíche Chultúir. Tuilleadh eolais ar fáil ag:

https://ealain.ie/tacaiocht-ata-ar-fail/

 

Back to top