Skip to main content

Ukrainian Supports

How Can You Help?


What can I do to help?

We ask that you donate cash to legitimate organisations rather than physical items. Donating money allows organisations to source relief items locally, ensuring quality and quick delivery to those in need and supports the local economy. It also allows those responding to the crisis to buy items based on need limiting waste and prevents further pressure on transport links.

How can I check if I am donating to a registered charity?

You can search the Register of Charities here.

Where does my donation go?

Right now, aid agencies/many Dóchas members have people on the ground in the countries bordering Ukraine where the majority of refugees from Ukraine are crossing into (mainly Poland, Romania, Slovakia and Moldova). These teams will be speaking to local aid organisations, charities and local authorities in each location to understand what the needs are and what support is needed in the short and medium term. The support any individual will need will vary, but in general the main need in the short term will be cash so that person or family can move freely, buy what they need and have a small bit of security for the next part of their journey. Then when that person or family has been relocated somewhere in Europe supports through local government structures and community organisations will be needed – such as access to schools, healthcare, mental health support, language supports and employment opportunities.

Back in Ukraine, many Dóchas members are also talking to the local authorities in cities and towns in many parts of Ukraine to understand what support they need right now and these agencies will be working mainly through established Ukrainian NGOs and aid agencies who can access people and areas safely. The support Dóchas members will provide here ranges from sending in medical supplies from neighbouring countries, to providing technical support around child protection, support with family reunification or support contacting family members in Ukraine, supporting local and national agencies with cash support to keep their programmes running and to allow them respond to expanding needs.

How do I offer accommodation to refugees?

You can register your vacant property or room with the Irish Red Cross here or email ukraineresponse@mayococo.ie with details.

For more information on accommodating Ukrainian refugees, please click here.

Where can I find information about coming to Ireland from Ukraine?

You can find more information about coming to Ireland from Ukraine on the Citizens Information website here, or on the Dept. of Justice website here

The International Organization for Migration (IOM) has set up information and support hotlines for persons fleeing Ukraine in different countries. Click here for more details.

How can I volunteer with an International NGO?

International NGOs do not normally take volunteers to humanitarian crises unless you have very specific knowledge and experience.

Taking action by donating cash to aid agencies is incredibly beneficial as it allows staff, who have been specifically trained to respond quickly and efficiently to crises, to continue their work. 

Embassy of Ukraine https://pcimmigrationireland.ie/embassies/embassy-of-ukraine/

Alternatively to become a volunteer in Mayo contact Mayo Volunteer Centre at www.volunteermayo.ie.


Чим я можу допомогти?

Просимо здійснювати пожертвування коштами в офіційні організації, а не речами. Пожертвування коштів дає організаціям можливість організовувати допомогу на місцях, забезпечуючи якісну та швидку доставку тим, хто її потребує, і тим самим підтримувати місцеву економіку. Також це дає можливість тим верствам населення, хто реагує на кризу, купувати товари, виходячи з потреби, що обмежує рівень відходів та запобігає подальшому навантаженню на транспортні сполучення.

Як я можу перевірити, що я здійснюю пожертвування в зареєстровану благодійну організацію?

Ви можете перевірити інформацію в Реєстрі благодійних організацій тут.
 

Куди йдуть мої пожертвування?

Наразі, агентства з питань надання допомоги/багато членів асоціації Dóchas мають своїх представників, які перебувають на місцях у прикордонних з Україною державах, куди тікає більшість біженців з України (головним чином, у Польщі, Румунії, Словаччині та Молдові). Такі команди підтримують контакт з місцевими організаціями з питань надання допомоги, благодійними організаціями та місцевою владою на місцях, щоб зрозуміти, які є потреби та яка допомога потрібна в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Допомога, якої потребують люди, різна, але загалом головною потребою в короткостроковій перспективі є готівка, щоб особа або сім’я могли вільно пересуватися, купувати те, що їм потрібно, та мати невеликий запас на наступний період переїзду. А потім, коли таку особу чи сім’ю перемістять кудись на іншу територію  у Європі, їм знадобиться допомога органів місцевого самоврядування та громадських організацій – наприклад, можливість користуватися послугами шкіл, медична допомога, психологічна допомога, мовна підтримка та можливість працевлаштування.

Повернувшись в Україну, багато членів асоціації Dóchas також спілкуються з місцевою владою в містах і містечках багатьох куточків України, щоб зрозуміти, яка допомога їм зараз потрібна; такі агентства працюють переважно через українські неурядові організації та агентства з питань надання допомоги, які мають безпечний доступ до людей та територій. Підтримка, яку надають члени асоціації Dóchas там, варіюється від надсилання медичних товарів із сусідніх країн до надання технічної підтримки у питаннях захисту дітей, возз’єднання сім’ї або підтримання зв’язку з членами сім’ї в Україні, фінансової допомоги місцевим та національним агентствам для підтримки їхніх програм і забезпечення їм можливості реагувати на зростаючі потреби.

 

Як запропонувати житло біженцям?

Ви можете зареєструвати свою вільну нерухомість або кімнату в Червоному Хресті Ірландії тут або надіславши електронний лист з детальною інформацією на ukraineresponse@mayococo.ie.

Щоб отримати додаткову інформацію про розміщення біженців з України, натисніть, будь ласка, тут.

Де я можу знайти інформацію про приїзд до Ірландії з України?

Додаткову інформацію про приїзд до Ірландії з України можна знайти на веб-сайті Citizens Information (Інформація для громадян) тут, або на веб-сайті Міністерства юстиції тут

Міжнародна організація з міграції (МОМ) відкрила в різних країнах гарячі лінії для інформування та допомоги особам, які тікають з України. Натисніть тут, щоб дізнатися більше.

Як я можу стати волонтером міжнародної неурядової організації?

Міжнародні неурядові організації зазвичай не беруть волонтерів для роботи з гуманітарними кризами, якщо у Вас немає дуже специфічних знань і досвіду.

Ваша участь у вигляді пожертвування коштів агентствам з питань надання допомоги надзвичайно корисна, оскільки дозволяє співробітникам, які пройшли спеціальну підготовку, швидко та ефективно реагувати на кризові ситуації та продовжувати свою роботу. 

Посольство України

https://pcimmigrationireland.ie/embassies/embassy-of-ukraine/

Як альтернатива, зверніться до Волонтерського центру Мейо на www.volunteermayo.ie, щоб стати волонтером у Мейо.

Back to top