Skip to main content

Motor Tax

Motor Tax Application Forms


Form

Reference

Description of Form

 

RF100

Application to tax a vehicle (other than a Motor Cycle)

PDF HERE

RF100

Foirm Iarratais Mótarchánach le hAghaidh Feithicle (Cé is moite de ghluaisrothar)

PDF ANSEO

RF100

Application to tax a new or used Motor Cycle

PDF HERE

RF100

Foirm Iarratais Mótarchánach le hAghaidh Gluaisrothair Nua Nó Athláimhe

PDF ANSEO

RF100A

Application for Motor Tax Renewal

PDF HERE

RF100A

Foirm Athnuachana Mótar Chánach

PDF ANSEO

RF105

Notification of transfer of Vehicle Ownership to a Motor Dealer

PDF HERE

RF105

Fógra i dtaobh Úinéireacht Fheithicle a Aistriú le Mótardhéileálaí

PDF ANSEO

RF111

Change of Particulars

PDF HERE

RF111

Athrú ar Shonraí

PDF ANSEO

RF111A

Goods Only Declaration

PDF HERE

RF111A

Dearbhú Earraí Amháin

PDF ANSEO

RF111B

Recovery Vehicle Declaration

PDF HERE

RF120

Application for a Refund of Motor Tax

PDF HERE

RF120

Iarratas ar Aisíoc Mótarchánach

PDF ANSEO

RF134

Application for Replacement Documents

PDF HERE

RF134

Iarratas ar Athsholáthar Doícíméad

PDF ANSEO

RF150

Declaration of Non-Use of a Motor Vehicle

PDF HERE

RF150

Dearbhú um Neamhúsáid Mótarfheithicle

PDF ANSEO

RF200

Notification of Transfer of Vehicle Ownership (Registered Pre 1/1/1993)

PDF HERE

RF200

Fógra Aistriú Úinéireacht Fheithicle (Cláraíodh roimh 1/1/1993)

PDF ANSEO

RF700

Trade Licence Application

PDF HERE

RF700

Iarratas ar Cheadúnas Trádála

PDF ANSEO

TF100

Trailer/Semi-Trailer Licencing or Change of Particulars

PDF HERE

TF100

Ceadúnú Leantóra/Leath-Leantóra Nó Athrú Mionsonraí

PDF ANSEO

TF200

Notification of Transfer of Trailer Ownership

PDF HERE

TF200

Fógra Maidir Le hÚinéireacht Leantóra a Aistriú

PDF ANSEO

TF300A

Weight Identification Certificate for Type Approved / Imported Trailer

PDF HERE

TF300A

Deimhniú Aitheantais Mheáchain le hAghaidh Leantóir Cineálcheadaithe/Iompórtáilte

PDF ANSEO

TF300B

Weight Identification Certificate for a Trailer outside scope of Type Approval

PDF HERE

TF300B

Deimhniú Aitheantais Mheáchain le hAghaidh Leantóra Nach Bhfuil Faoi Raon Cineálcheadú

PDF ANSEO

 

Island Vehicle Declaration (in Irish and English)

PDF HERE

 

Small Public Service Vehicle (SPSV) Declaration

PDF HERE

 

Mayo County Council Refund Supplier Form

PDF HERE

 

Workshop Declaration

PDF HERE

 

Youth & Community Bus Declaration

PDF HERE

 

Back to top